1. Poklonac svetoga Trojstva koji je izgrađen početkom 19. stoljeća
u obliku otvorene kapeličice.
Čista arhitektonska forma
prigušena je mnoštvom detalja.
Otvori poklonca imaju srcoliki
obris gornjeg oboda.
Poklonac je 1993. godine preseljen
na novu lokaciju.

 

2. Pil sv. Obitelji (Bijeli pil) ima
nekad imao i zidne slikarije.
kasnogotičku formu. Spomenik
je visok 280 cm, a datiran je u
1753. godinu.
Kvadratično podnožje nosi
četvrtasti stup od sivog kamena.
Na vitkom stupu s plošno profiliranim
naglavkom stoji tabernakul
koji je sačuvao plastični
polikromni reljef sv. Obitelji visok
40 cm. Poklonac je do 1996.
godine bio u izrazito lošem
stanju, zapušten i zarastao u
korov. Tada je obnovljen, a oko
njega su postavljene ploče i betonske
žardinjere s cvijećem.

3. Kasnosecesijski spomenik
Presveto Srce Isusovo izradio
je 1932. godine Florijan
Andrašec po narudžbi Treze
Lisjak uz njezinu obiteljsku
kuću.

4. Pieta je podignuta 1929.
godine ispred sjedišta Općine
Domašinec. S bočne strane su
rustični polikromni reljefi sv.
Antuna i sv. Jurja na konju.
Kao donatori spomenika
označeni su Marija i Đuro Bihar.

5. Poklonac sv. Florijana je
izgrađen 1777. godine.
Uz punu stijenu kvadratičnog
poklonca koji je s tri strane otvoren,
dograđen je visoki
zvonik, također kvadratičnog
tlocrta. Sv. Florijan stoji na
kolumni.
Na samom stupu mali reljef
svete Obitelji podupire konzola
ukrašena akantusovim listom.
Kanonske vizitacije govore da je nekad imao i zidne slikarije.