Japa su se vjutro rano stali i kobilama su v lojtre seno nametali. Unda su si kola zguna vum dopeljali i na kola su lagve šestake nametali, jer su se v Rotkovico vino pretakat sprovljali. Pod  lagve su dvo snope korzija naložili, a unda su i sej jenoga pod rit deli kaj bodo do Rotkovice leži sedeli. Jeno po jenu kobilu su pod kola dopeljali i za to vreme su jim mama menoša preprajli; drezali su jim hajdi falat kuruznoga kruha, jenoga turuša, pol trdoga sira i kak mesec veljko žoto korožnjaču. Kobilama su ige zakapčili, na kola su si seli, vojke v roke prijeli, zbičom počili i zgrunta vum za Rotkovico su se sprajli. Sonce je već hajdi zišlo dok su  japa s kobilama i koli v Rotkovici pred kletjom postoli. Kobile su raspregli i po porti ji doli, na cepoš, na pašu tpeljali. Unda so se na posel doli; škaf po škaf su s palnice vino nosili i v lagev natočili, a za saki škaf su si jenu kupičku spili. Več su pri kroju bili dok je v Rotkovici zvonarica polne zazvonila. Rono su škaf vina vum donesli, pred kletjom su škafa punoga zvinom vuni stajli  i na zasluženi obet su se sprajli. Z bedom su pre kroju bili dok su najempot zvuna nekvo roštanje čuli. Fletno su vum skočili i meli su kaj i videti; Surka je pred kletjom, kre proznoga škafa, ležola, hrzala i znogomi ritala. Japa su se fejst prestrašili i mejoša Lojčija pozvali; hodi Lojči fletno za pet ran Božji, Surka bo crkla. Lojči je fletno došev i mom je videv kaj se prepetilo. Poli bači kaj na se pod kvor došlo bomo Surko slekli, kaj bo bor od kože nekva hasen. Japa su ričko zapregli, kožo su si Surkino pod rit deli i pomali tožni dimo pošli. Zdravo Marijo je već zvonilo dok su se z Ričkom dimo dopeljali. Ričko so sraspregli i Surkino kožo so na palnični jaklec deli. Mama so japo pozvali k večerji i ron su na softu kalampera pojeli dok su čuli Surkino hrzanje vuni. Ljudi dejte fletno Surkino kožo kaj hitimo no njo dok je još topla. Surka je vesela v štalo dišla. Išće je por let klipsila z Ričkom v Rotkovico, a unda je jeno jutro teštamenta stovila. Sem so nam soze na oči vušle, a japa so si pod streho seli i tri pipe za redom na srce so skadili. A unda su več ne mogli trpeti kak Rička v štali  s kopitama toče i za Surkom hrže pak su se  stali i fejst rokovet krme so ji doli. Drugo leto su japa i Ričko morali prodati kaj su mogli kčerko v zamož spakovati. V štali je ostola samo naša, z jenim rogom, kravica Ruža ko smo mi deca saki den na vojčici na pašo vodili kaj smo na večer slatko mlekece pili.

Japa su išče por let s hokošom i pinklecom na pleči pešice v Rotkovico hodili, a unda su se i oni non svet sprajli. Vremena su se spremenila, snek i dešč su več zdonja sakoga Surkinoga troga v Rotkovico zbrisali. Da bi se ve naš sermok pokojni japek z hladnoga grobeka stali, nebi oni naše gorice v Rotkovici prepoznali. Oni lepi gacijošovi količi, štere so oni sako leto z bolticom tesali, a ke su unda celo leto na sebi rodnoga trseka držali, već su zdonja na zemlju sprhjeni pali. Trova, šikorja i kopina obrosle su se gorice, a vu te šikari mirno dremlje i spi ona naša lepa drvena klet, šterom so se naš japa navek fejst štimali. No ve so več tri oni debeli hrostovi stopi na nokli pali. Samo jen, ali i on več hajdi pogjeni, k Muri i Međimurju gledi, na šterom išče i den denes Surkin glavok i japin stori  škrljok visi.

(Vladimir Purić, 2006.)