Uređenje Domašinca
Radovi na elektrifikaciji Domašinca završili su krajem siječnja 1956. godine.  Odbor za elektrifikaciju Domašinca
oformljen je još 1953. godine.

U proljeće 1968. godine započele su pripreme za uređenje spomen parka uz već postojeći spomenik partizanima
palima u Vrbulji. Obavljena je zamjena i otkup privatnog zemljišta te je zasađeno drveće i ukrasno grmlje.

U listopadu 1971. godine asfalt je došao u Domašinec cestom iz Dekanovca. Potom su samodoprinosom
mještana asfaltirane i brojne ulice. Nakon asfaltiranja ulica uređene su zelene površine.

Radovi na izgradnji vodovodne mreže u Domašincu okončani su 1992. godine. Izgrađena je vodovodna mreža u
dužini od 9.330 metara. Ona je omogućila priključak vode svim stanovnicima Domašinca.

Godine 1996. stanovnici Općine Domašinec su dobili plin.